Polityka jakości

Posiadamy certyfikaty zgodności z wymogami Standard GMP+ oraz KZR INiG.

Standard GMP+ (System Bezpieczeństwa Pasz) monitoruje i kontroluje cały łańcuch paszowy. Jest międzynarodowym standardem bezpieczeństwa paszowego, który został opracowany w celu stosowania go przez wszystkich producentów, przetwórców i handlowców pasz dla zwierząt.

System KZR INiG jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty  i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. System KZR INiG decyzją nr 2014/325/UE z dnia 3 czerwca 2014 r.  został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE. System KZR INIG znajduje się na liście uznanych przez Komisję Europejską systemów certyfikacji pod nr 17.

gmp KM_C308-20170707061728KM_C308-20170324141334KM_C308-20170627081845