Nawozy

Saletra amonowa (N 32, N 34), Saletrzak (N 27, +Ca, + Mg, +S, +B)

Mocznik (N 46), RSM (N 28, N 30, N 32)

Nawozy NPK, PK i NK, Mg S

Nawozy wapniowe węglanowe (z Mg, bez Mg)