1
1

Nasiona roślin oleistych

Rzepak

Wilgotność – max. 9%
Zawartość kwasu erukowego w tłuszczu – max. 2%
Zanieczyszczenia użyteczne – max. 4%
Zanieczyszczenia nieużyteczne – max. 2%
Zawartość glukozynolanów – max. 25 mikromoli/g