Gdzie działamy

Obszarem naszej działalności jest w głównej mierze rynek Unii Europejskiej. Przez cały rok intensyfikujemy nasze wysiłki, aby w maksymalnie skuteczny sposób obsłużyć naszych partnerów na Węgrzech, Słowacji, w Czechach, Polsce oraz Niemczech. Dodatkowo szukamy nowych kierunków zbytu i pozyskania towarów takich jak Holandia, Rumunia czy Bułgaria. Wymienione kraje są istotną częścią wspólnego unijnego rynku w obrocie płodami rolnymi.